Franšíza: Skrytý poplatek, nebo výhoda?

Franšíza

Co je to franšíza?

Franšíza, v kontextu pojištění, je běžnou praxí. V podstatě se jedná o částku, kterou se pojištěný zavazuje uhradit v případě pojistné události, než mu pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Představte si to jako vaši spoluúčast na krytí nákladů.

Franšíza může být stanovena jako pevná částka, například 5 000 Kč, nebo jako procento z celkové výše škody, například 10 %. Pokud je vaše franšíza 5 000 Kč a škoda způsobená pojistnou událostí je 20 000 Kč, pojišťovna vám vyplatí 15 000 Kč.

Existují různé typy franšíz, například povinná franšíza, kterou vyžaduje zákon, nebo dobrovolná franšíza, kterou si můžete sjednat za účelem snížení ceny pojistného. Výše franšízy se liší v závislosti na typu pojištění, pojišťovně a dalších faktorech.

Je důležité si uvědomit, že franšíza má vliv na cenu pojistného. Obecně platí, že čím vyšší je franšíza, tím nižší je pojistné a naopak.

Typy franšízy v pojištění

Franšíza v pojištění představuje částku, kterou si v případě pojistné události hradí pojištěný sám. Existuje několik typů franšízy, které se liší způsobem, jakým ovlivňují výplatu pojistného plnění. Mezi nejběžnější typy patří:

  • Integrální franšíza: Jde o fixní částku, kterou si pojištěný hradí u každé pojistné události. Pokud je škoda nižší než franšíza, pojišťovna nehradí nic. V případě, že škoda přesáhne výši franšízy, pojišťovna hradí pouze rozdíl. Integrální franšíza se často využívá u hakálního pojištění.
  • Proporcionální franšíza: Vyjadřuje se procentem z pojistné částky nebo z výše škody. Pojištěný se tak podílí na úhradě škody předem stanoveným procentem. Proporcionální franšíza se může uplatnit například u pojištění majetku firem.
  • Kombinací integrální a proporcionální franšízy vzniká smíšená franšíza. V takovém případě se uplatní jak fixní částka, tak i procento z pojistného plnění. Smíšená franšíza se používá u rizikovějších typů pojištění, jako je například pojištění odpovědnosti.

Volba správného typu franšízy závisí na individuálních potřebách a preferenciích pojištěného. Obecně platí, že čím vyšší je franšíza, tím nižší je pojistné. Naopak nižší franšíza znamená vyšší pojistné, ale i větší jistotu krytí v případě pojistné události. Před uzavřením pojistné smlouvy je proto důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a vybrat tu nejvhodnější variantu.

Jak funguje franšíza?

Franšíza v pojišťovnictví funguje na principu spolupráce mezi zavedenou pojišťovací společností (franšízorem) a nezávislým podnikatelem (franšízantem). Franšízor poskytuje franšízantovi právo používat svou obchodní značku, know-how, produkty a služby, a to výměnou za poplatky. Franšízant pak může pod touto značkou provozovat vlastní pojišťovací kancelář a nabízet klientům produkty a služby franšízora.

Tento model spolupráce přináší výhody pro obě strany. Franšízor rozšiřuje svou distribuční síť a dosah na nové klienty bez nutnosti budování vlastních poboček. Franšízant zase získává možnost podnikat pod silnou značkou s etablovaným zázemím a podporou. Důležitou součástí franšízové smlouvy je i školení a podpora, kterou franšízor poskytuje franšízantovi. To zahrnuje odbornou přípravu, marketingovou podporu, pomoc s administrativou a další služby. Franšíza v pojišťovnictví tak představuje zajímavou možnost pro podnikatele, kteří chtějí začít podnikat v tomto oboru a hledají stabilní zázemí a podporu zavedené společnosti.

Pojišťovací franšíza je jako spoluúčast na riziku. Chrání pojišťovnu před zahlcením škodami malého rozsahu a zároveň motivuje pojištěného k větší opatrnosti.

Eliška Nováková

Výhody a nevýhody franšízy

Franšíza v pojišťovnictví, stejně jako v jiných odvětvích, přináší jak benefity, tak i výzvy. Mezi hlavní výhody patří zavedená značka a obchodní model. Franšízant těží z již vybudované reputace a důvěryhodnosti franšízora, což mu usnadňuje získávání klientů. Franšízor poskytuje komplexní školení, marketingovou podporu a přístup k osvědčeným produktům a systémům. To snižuje počáteční náklady a riziko neúspěchu, zejména pro začínající podnikatele v pojišťovnictví.

Nevýhodou franšízy může být omezená flexibilita a nezávislost. Franšízant je vázán smlouvami a pravidly stanovenými franšízorem, což omezuje jeho vlastní iniciativu a kreativitu. Franšízové poplatky a provize z prodeje mohou být pro některé podnikatele vysoké a snižovat tak celkovou ziskovost. Před vstupem do franšízového vztahu v pojišťovnictví je nezbytné důkladně zvážit všechny aspekty, provést podrobnou analýzu trhu a konzultovat s odborníky.

Franšíza a výše pojistného

Franšíza, česky také spoluúčast, je důležitým faktorem ovlivňujícím výši pojistného. Jde o předem stanovenou částku, kterou se pojištěný zavazuje uhradit v případě pojistné události. Čím vyšší je franšíza, tím nižší bývá pojistné a naopak. Princip je jednoduchý: pojišťovna nese menší riziko, pokud se klient podílí na škodě. Pro někoho může být lákavá vidina nízkého pojistného, ale je potřeba zvážit, zda v případě nehody dokážeme franšízu z vlastních zdrojů pokrýt.

Výše franšízy se liší podle typu pojištění. U povinného ručení je franšíza ze zákona stanovena na 3 500 Kč pro škody na vozidle a 3 500 Kč pro škody na zdraví. U havarijního pojištění si naopak můžete výši franšízy zvolit. Obvykle se pohybuje v rozmezí od 0 % do 10 % z pojistné částky, případně od 5 000 Kč do 25 000 Kč.

Při sjednávání pojištění je důležité zvážit všechny faktory a zvolit optimální variantu. Pokud jezdíte málo a opatrně, může být pro vás výhodnější vyšší franšíza a nižší pojistné. Naopak rizikovější řidiči nebo ti, kteří tráví za volantem hodně času, by měli zvážit nižší franšízu, i když to znamená vyšší pojistné. Důležité je, abyste si v případě nehody nemuseli dělat starosti s financováním opravy a mohli se spolehnout na pomoc pojišťovny.

Kdy se franšíza vyplatí?

Franšíza v pojišťovnictví může být lákavou volbou pro ty, kteří chtějí podnikat pod zavedenou značkou a s podporou silného partnera. Než se ale pro franšízu rozhodnete, je důležité zvážit, zda je to pro vás ta správná cesta.

Typ pojištění Výše franšízy Vliv na cenu pojištění Kdy se uplatňuje
Havarijní pojištění Pevná částka / procento z pojistné události Vyšší franšíza = nižší pojistné Při uplatnění pojistné události z havárie
Pojištění domácnosti Pevná částka Vyšší franšíza = nižší pojistné Při uplatnění pojistné události (např. krádež, živel)

Zejména v dynamickém prostředí pojišťovnictví je klíčové zhodnotit, zda vám franšízový model poskytne dostatečnou flexibilitu a autonomii. Zvažte také, zda jste připraveni dodržovat zavedené postupy a standardy franšízora, což může být v některých případech vnímáno jako omezující.

Důležitým faktorem je i výše vstupních investic a průběžných poplatků. Ověřte si, zda je výše provizí a podpora ze strany franšízora adekvátní. Nepodceňujte ani důkladnou analýzu trhu a konkurenčního prostředí.

Před podpisem smlouvy si důkladně prostudujte všechny její body a poraďte se s odborníkem, abyste se vyhnuli případným nepříjemným překvapením. Franšíza v pojišťovnictví může být cestou k úspěšnému podnikání, ale vyžaduje důkladnou přípravu a zvážení všech aspektů.

Franšíza v různých typech pojištění

Franšíza, neboli spoluúčast, je běžnou součástí mnoha typů pojištění. Princip je jednoduchý: pojištěný se v případě pojistné události podílí na krytí škody předem dohodnutou částkou. Výše franšízy se liší podle typu pojištění a individuálních podmínek smlouvy.

V pojištění motorových vozidel se s franšízou setkáváme nejčastěji u havarijního pojištění. Zde slouží jako motivace pro opatrnější řízení a snižuje počet zbytečných drobných pojistných událostí. Franšíza se sjednává jako pevná částka nebo procento z pojistného plnění. U povinného ručení se s franšízou obvykle nesetkáme.

Franšíza je běžná i u pojištění majetku, ať už se jedná o pojištění domácnosti, nemovitosti nebo podnikatelských prostor. Zde chrání pojišťovnu před velkým množstvím drobných škod a zároveň motivuje pojištěné k důslednější prevenci.

U životního pojištění se s franšízou setkáváme spíše výjimečně. Může se ale objevit například u pojištění denního odškodného v případě úrazu nebo nemoci.

Výše franšízy má přímý vliv na cenu pojištění. Čím vyšší je spoluúčast pojištěného, tím nižší je pojistné. Naopak nízká franšíza nebo její absence znamená vyšší cenu pojištění.

Při sjednávání pojištění je důležité zvážit výši franšízy s ohledem na vlastní finanční možnosti a míru rizika.

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Jáchym Novák

Tagy: franšíza | pojišťovací termín