Přenechám leasing: Ušetřete s převzetím!

Přenechám Leasing

Výhody převzetí leasingu

Převzetí leasingu se stává stále populárnější alternativou k nákupu nového vozu, a to z dobrého důvodu. Skýtá řadu výhod, které oslovují čím dál více lidí.

Především se jedná o možnost pořídit si i dražší a lépe vybavené auto, než byste si mohli dovolit koupit. Měsíční splátky leasingu jsou obvykle nižší než u úvěru na stejné vozidlo, a to díky tomu, že nesplácíte celou hodnotu vozu, ale pouze jeho opotřebení během doby leasingu.

Další nespornou výhodou je flexibilita. Po skončení leasingové smlouvy můžete auto jednoduše vrátit leasingové společnosti a nemusíte se starat o jeho další prodej. To ocení zejména ti, kteří rádi mění auta za nová a nechtějí se zabývat administrativou a riziky spojenými s prodejem ojetého vozu.

Převzetí leasingu od stávajícího nájemce vám dále umožňuje "přeskočit" počáteční fázi leasingu, která je obvykle spojena s vyššími splátkami. Získáte tak auto, které už má něco za sebou, ale zároveň je stále v záruce a s pevně danými podmínkami leasingu.

Než se ale pro převzetí leasingu nadchnete, je důležité si uvědomit i možná úskalí. Před podpisem smlouvy si důkladně prostudujte všechny její body, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením. Zkontrolujte si také historii vozu a jeho technický stav.

Nevýhody převzetí leasingu

Převzetí leasingu od jiného subjektu může znít lákavě, ale je důležité si uvědomit i stinné stránky. Zaprvé, nemusí vám vyhovovat podmínky původní leasingové smlouvy. Může se jednat o výši splátek, dobu trvání leasingu nebo o podmínky předčasného ukončení. Změna těchto podmínek je často komplikovaná a nákladná, pokud je vůbec leasingová společnost povolí. Zadruhé, s převzetím leasingu přebíráte i případné problémy s předmětem leasingu. Pokud má auto skryté vady nebo je poškozené, stává se to vaší starostí, i když jste za to nemohli. Před podpisem smlouvy je proto nezbytné nechat si vůz prohlédnout nezávislým mechanikem a důkladně se seznámit s historií vozu. Zatřetí, převzetí leasingu může být administrativně náročné. Budete muset projít schvalovacím procesem u leasingové společnosti, což může trvat i několik týdnů. Dále je nutné počítat s poplatky za přepis leasingové smlouvy, které se můžou vyšplhat do tisíců korun. Konečně, nezapomeňte, že převzetím leasingu se nestáváte vlastníkem předmětu leasingu. Po celou dobu trvání smlouvy splácíte leasingové společnosti a teprve po jejím splacení a doplacení odkupní ceny se stáváte majiteli.

Poplatky spojené s převodem

Při přenechání leasingu se nevyhnete určitým poplatkům. Jejich výše se liší podle leasingové společnosti a také se odvíjí od podmínek sjednaných v původní leasingové smlouvě. Obecně se ale připravte na to, že budete hradit poplatek za přecenění vozu, administrativní poplatek za vyřízení převodu leasingu a případně i poplatek za změnu smlouvy.

Poplatek za přecenění vozu se platí leasingové společnosti za to, že znovu ocení hodnotu vozu. Je to logické, protože od začátku vašeho leasingu auto ztratilo na hodnotě. Poplatek za vyřízení převodu leasingu je pak jednorázový poplatek, který hradíte leasingové společnosti za vyřízení veškeré administrativy spojené s převodem leasingu na jinou osobu. A konečně, poplatek za změnu smlouvy se platí v případě, že je potřeba upravit původní leasingovou smlouvu.

Než se pustíte do hledání zájemce o převzetí leasingu, doporučujeme vám kontaktovat vaši leasingovou společnost a informovat se o přesné výši poplatků. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením v průběhu převodu.

Schvalovací proces a podmínky

Převzetí leasingu, ať už se jedná o auto, nemovitost nebo jiný majetek, není tak jednoduché jako předání klíčů. Vyžaduje to schválení leasingové společnosti, která posuzuje bonitu žadatele stejně přísně, jako by žádal o nový leasing. Jinými slovy, musíte projít procesem schvalování. Leasingová společnost si prověří vaši finanční historii, výši příjmů a výdajů a na základě těchto informací rozhodne, zda vám leasing převede.

Nejdůležitějším faktorem je vaše bonita, tedy schopnost splácet leasingové splátky. Leasingová společnost si ověří vaši platební morálku v registrech dlužníků a prověří vaše příjmy a výdaje. Dále se posuzuje i hodnota a stav předmětu leasingu. Leasingová společnost si ověří, zda je předmět leasingu v dobrém technickém stavu a zda jeho hodnota odpovídá zbývající výši leasingu. V neposlední řadě hraje roli i typ leasingu. U operativního leasingu bývá převod složitější a může být spojen s vyššími poplatky. Naopak u finančního leasingu je převod obvykle jednodušší.

Pamatujte, že leasingová společnost má právo převod leasingu odmítnout, a to i bez udání důvodu. Než se pustíte do hledání zájemce o převzetí vašeho leasingu, informujte se u vaší leasingové společnosti na podmínky převodu. Získáte tak přehled o celém procesu a vyhnete se případným komplikacím.

Možnosti financování převzetí

Při přebírání leasingové smlouvy, ať už se jedná o přenechání leasingu nebo převod leasingu, je klíčové zvážit možnosti financování. Existuje několik způsobů, jak tuto transakci financovat, a výběr té správné varianty závisí na vaší finanční situaci a preferencích.

Nejjednodušší možností je převzít stávající leasingovou smlouvu bez dodatečného financování. To znamená, že budete splácet leasingové splátky dle původních podmínek. Tato varianta je vhodná, pokud máte dostatek finančních prostředků a vyhovují vám stávající podmínky leasingu.

Pokud nemáte dostatek vlastních zdrojů, můžete zvážit financování převzetí leasingu prostřednictvím úvěru. Banky a leasingové společnosti nabízí speciální úvěry určené pro financování převzetí leasingu. Tyto úvěry mívají obvykle výhodnější úrokové sazby než běžné spotřebitelské úvěry.

Další možností je refinancování stávajícího leasingu. To znamená, že si vezmete nový úvěr u jiné banky nebo leasingové společnosti a z jeho výtěžku splatíte stávající leasing. Refinancování se vyplatí v případě, že získáte výhodnější úrokovou sazbu nebo lepší podmínky splácení.

V neposlední řadě můžete zvážit kombinaci výše uvedených možností. Například část kupní ceny můžete financovat z vlastních zdrojů a zbytek prostřednictvím úvěru.

Předtím, než se rozhodnete pro konkrétní způsob financování, je důležité porovnat nabídky od různých bank a leasingových společností. Věnujte pozornost úrokové sazbě, RPSN, délce splácení a dalším podmínkám úvěru.

Pojištění a další náklady

Při přenechání leasingu je důležité zvážit i další náklady, které s tím souvisejí. Kromě splátek leasingové společnosti je potřeba počítat s poplatky za přepis leasingové smlouvy. Ty se liší podle leasingové společnosti a pohybují se v rozmezí od několika set do několika tisíc korun. Dále je nutné zohlednit náklady na případné pojištění. Většinou je povinné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Výše pojistného se odvíjí od typu vozu, roku výroby, objemu motoru a dalších faktorů.

Před podpisem smlouvy o přenechání leasingu si důkladně prostudujte všechny podmínky a poplatky. Nebojte se zeptat na cokoliv, čemu nerozumíte. Je lepší být předem informovaný a vyhnout se tak nepříjemným překvapením.

Doporučení pro zájemce

Zájem o převzetí leasingu roste a není se čemu divit. Pro mnoho lidí představuje dostupnější cestu k novému vozu, než je klasický nákup. Než se ale do přebírání leasingu pustíte, je dobré mít na paměti několik důležitých bodů.

V první řadě si důkladně prostudujte podmínky stávající leasingové smlouvy. Zde najdete informace o výši měsíčních splátkách, délce trvání leasingu a případných poplatcích spojených s předčasným ukončením. Důležité je také zkontrolovat podmínky pojištění a případné sankce za překročení limitu najetých kilometrů.

Než se upíšete k převzetí leasingu, prověřte si historii vozu. Ideálně si nechte od nezávislého mechanika potvrdit technický stav. Zkontrolujte také servisní historii a ujistěte se, že vůz nebyl havarovaný.

Nezapomeňte, že kromě splátek leasingu budete muset pokrýt i další náklady spojené s provozem vozu, jako je například povinné ručení, havarijní pojištění, pravidelný servis a pohonné hmoty.

Před podpisem smlouvy o převzetí leasingu si důkladně promyslete svou finanční situaci. Jste si jisti, že budete schopni dlouhodobě hradit měsíční splátky a další náklady spojené s provozem vozu?

Převzetí leasingu může být výhodnou alternativou k nákupu nového vozu, ale je důležité postupovat obezřetně. Pečlivě si prostudujte všechny dokumenty, prověřte si historii vozu a nezapomeňte zohlednit všechny náklady spojené s jeho provozem.

Publikováno: 02. 07. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Jáchym Novotný

Tagy: přenechám leasing | transfer lease