pojišťovací termín

Franšíza

Franšíza: Skrytý poplatek, nebo výhoda?

Co je to franšíza? Franšíza, v kontextu pojištění, je běžnou praxí. V podstatě se jedná o částku, kterou se pojištěný zavazuje uhradit v případě pojistné události, než mu pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Představte si to jako vaši spoluúčast na krytí nákladů. Franšíza může být stanovena jako pevná...